Lencana Sekolah

Lencana Sekolah

BIRU

Melambangkan perpaduan dan keharmonian. Murid sentiasa memupuk kerjasama serta tolong-menolong.

EMAS

Melambangkan kepintaran dan kecekapan murid. Warna ini lebih banyak digunakan
untuk mencerminkan kebijaksanaan dan keceriaan murid di SMKPP 11(2).

PUTIH

Melambangkan budaya sekolah yang berteraskan nilai-nilai murni serta budi bahasa.