06f01587a7b653d54394454169d41975.jpg
ed8dc2a213958b9ed1696aeb855dc7aa.jpg
7eb31789366be26be072560fbee74ebb.jpg
72d33bdc4993ed525799e396124e26ec.jpg
Lencana Sekolah

Lencana Sekolah

BIRU

Melambangkan perpaduan dan keharmonian. Murid sentiasa memupuk kerjasama serta tolong-menolong.

EMAS

Melambangkan kepintaran dan kecekapan murid. Warna ini lebih banyak digunakan
untuk mencerminkan kebijaksanaan dan keceriaan murid di SMKPP 11(2).

PUTIH

Melambangkan budaya sekolah yang berteraskan nilai-nilai murni serta budi bahasa.

Daftar Masuk