06f01587a7b653d54394454169d41975.jpg
ed8dc2a213958b9ed1696aeb855dc7aa.jpg
7eb31789366be26be072560fbee74ebb.jpg
72d33bdc4993ed525799e396124e26ec.jpg
Matlamat Sekolah

Matlamat Sekolah

Melahirkan murid yang sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi

Melahirkan murid yang setia kepada sekolah , bangsa dan Negara.

Melahirkan modal insan yang berbudaya penyayang, hormat-menghormati,berjiwa luhur, cemerlang ,
berbudi mulia dan yang bersikap positif terhadap ilmu sepanjang hayat.

Daftar Masuk