Matlamat Sekolah

Matlamat Sekolah

Melahirkan murid yang sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi.

Melahirkan murid yang setia kepada sekolah , bangsa dan negara.

Melahirkan modal insan yang berbudaya penyayang, hormat-menghormati,berjiwa luhur, cemerlang, berbudi mulia dan yang bersikap positif terhadap ilmu sepanjang hayat.